Mediumschap

 

 

 

Home

Aurahealing

Aurareading

Mediumschap

Fotografie

Contact

Links

Gastenboek

 

 

 

 

 

 

 

Als medium ben ik het kanaal tussen onze stoffelijke wereld en de spirituele wereld. Door afstemming kan ik contact maken met de andere kant, en indrukken van overleden personen doorkrijgen en vertalen naar de fysieke wereld.

Vaak kan door het beschrijven van duidelijke karakteristieke kenmerken van de spirit waar ik op dat moment een link mee heb gelegd, bij de ontvanger een duidelijke herkenning ontstaan met welke geliefde we van doen hebben. Bewijzen die hiervoor worden aangevoerd zijn legio, maar te denken valt onder meer aan bewijzen van gezamenlijke ervaringen, persoonsgebonden (lichaams-)kenmerken van de betreffende spirit ten tijde van zijn/haar leven, of doordat deze spirit bijvoorbeeld een voorwerp toont wat direct naar hem of haar verwijst.

Spirit heeft op deze manier de mogelijkheid om ons op een positieve manier een boodschap of advies over te brengen, en het kan voor beide partijen erg helend werken als er over de grens van de fysieke dood heen nog een boodschap mag worden doorgegeven. De liefde kan ons over en weer over deze grens heen nog steeds blijven bereiken.

Naast contact met overleden personen die we in dit leven in een fysieke hoedanigheid hebben gekend, is de tijd er ook voor rijp dat we meer contact maken met zielen die tot onze zielengroep behoren. Zij zijn altijd al in onze buurt geweest, en helpen ons als dat kan, maar evolueren ook met ons mee. De verbondenheid die we hebben met deze spirits gaat heel ver terug, verder dan dat we ons doorgaans kunnen herinneren. Ik maak het steeds vaker mee dat we contact mogen en kunnen hebben met deze vrienden, en mogen ervaren hoe zij ons met raad en "duwtjes in de rug" terzijde staan.

Ik werk zonder gebruik te maken van voorwerpen of foto's, en er zijn verschillende vormen waarop boodschappen door kunnen komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 [lichtwerkerjeroen.nl]. Alle rechten voorbehouden.

Laatst gewijzigd op 27 april 2009.