Aurareading

    Aurareading

 

 

 

 

Home

Aurahealing

Aurareading

Mediumschap

Fotografie

Contact

Links

Gastenboek

 

 

 

 

Aurafoto van een blad.

 

Tijdens een aurareading geeft de ontvanger door zijn of haar komst de toestemming aan de reader om met deze energie te werken. Ik kan door afstemming intentie, gedachtekracht, en met behulp van mijn handen indrukken van de aura en chacra's opvangen. Door deze indrukken te interpreteren of te duiden, ontstaat de reading. Tijdens een reading kunnen bepaalde thema's uitgelicht worden die voor de verdere ontwikkeling van de ontvanger actueel zijn. Soms kunnen dit onderwerpen zijn waar je je op dat moment nog niet eens zozeer van bewust bent dat dat speelt voor jou.

Bij een complete aurareading zoals ik die uitvoer zijn drie onderdelen te onderscheiden.

Als eerste visualiseer ik een roos. Deze roos staat symbool voor de persoon die voor me zit. Hieruit is ondermeer de mate van openheid/geslotenheid af te lezen en bijvoorbeeld afweermechanismen kunnen ook al gesymboliseerd worden.

Na de lezing van de roos zoom ik in op de aura; ik beschrijf de kleuren en energiestromen in de aura die ik waarneem.  Soms worden er symbolen in een aura zichtbaar welke een boodschap inhouden voor degene die de reading ondergaat. Deze informatie kan tot meer duidelijkheid bij jou als ontvanger leiden en meer inzicht geven in de situatie waarin je je op dat moment bevindt.

Als laatste deel van de lezing doe ik een reading op de chacra's. Ik kan door visualisatie de 7 hoofdchacra's  waarnemen, en beschrijven welke mate van openheid en onderlinge verbondenheid ik kan zien. Uit de chacra's kan vaak heel gedetailleerde informatie opgemaakt worden.

Alle onderdelen van de reading worden je in een open sfeer gepresenteerd. Het is aan jou als ontvanger wat je er verder mee doet. Voel je vrij om bepaalde informatie te accepteren en/of te verwerpen. Blijf eigenwijs daarin, want soms komt er informatie waar je op dat moment niets mee kan, het kan maar zo dat op een ander tijdstip de gegeven informatie ineens wel een lichtje bij je doet opbranden en je een "aha"-gevoel van herkenning oplevert. 

Laatst gewijzigd op 27 april 2009.